Företaget

Hem » Företaget

Information om Everöds Elbyrå

Everöds Elbyrå startade 1965 av Erik Nilsson, Olle Andersson och Börje Dicksson. Från början var vi en ren installationsfirma som under åren utvecklats till ett företag med kompetens som omfattar allt inom elinstallationer, ventilation, och värmepumpsinstallationer. 1995 övertog Magnus Lindström, Conny Nilsson Björling och Ingvar Olsson företaget. Under denna tid ökade omsättningen och vi blev en av IVT´s största återförsäljare. Vårt första IVT center öppnades 1996.

2002 flyttade vi till ny större lokal i Everöd där vi byggt upp en modern, effektiv anläggning med utställning av värmepumpar, kontor och lager på 1 200 kvm. 2011 ändras ägarförhållandena och Conny Nilsson Björling blir ensam ägare och samma år öppnar vi ytterligare en IVT-center butik i Höör. Idag är vi 24 anställda. Elinstallationer omfattar fortfarande en stor del av verksamheten. Vi är dessutom ett auktoriserat serviceombud för IVT´s värmepumpar och håller jour åt våra kunder vintertid.


Allmänna reklamationsnämnden

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Postadress och webbadress är: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se