Statligt investeringsstöd för solceller

• Privatperson: 20% på fakturabeloppet. Företag: 20% på fakturabeloppet.

• Handläggningstid cirka 1 – 1 1/2 år. Ibland går det dock fortare.

• Blankett för ansökan finns digitalt hos Energimyndigheten. Vill du skriva ut den på papper? Klicka här. Blanketten skickas till Länsstyrelsen.

Tips 1

Använd ROT-avdraget direkt. Från 2016-01-01 är det 30 % på arbetskostnaden. Blir det statliga stödet beviljat ska ROT-pengarna betalas tillbaka.

(ROT-avdrag = Enligt Skatteverkets rekommendation ska 30 % av offertens totala belopp räknas som arbetskostnad. ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden.)

Tips 2

Skicka in en ansökning om stöd så fort som möjligt. Det finns inget krav på att beställning eller installation av anläggningen ska vara gjord. Är anläggningen redan i drift har du som privatperson 6 månader från installationsdatum på dig att lämna in ansökningen. Företagare ska lämna in ansökningen innan installationen påbörjas.

Bygglov för solceller

• Ta kontakt med bygglovshandläggare på kommunen för aktuell information.

• Bygglovshandläggaren har 10 veckor på sig att behandla ansökningen. Det innebär att det är klokt att vara ute i god tid.

• Om anläggningen börjar byggas, färdigställs och/eller används innan bygglov och startbesked är godkänt och klart är risken för böter överhängande.

1. Fyll i och skicka in ansökan.
2. Beviljat bygglov.
3. Startbesked (förhoppningsvis samtidigt som bygglov) = Sätt igång och bygg!
4. Slutbesked när anläggningen är klar = Börja använda den!

Försäljning av överskottsel

• Det lönar sig att först samla information från flera olika elhandelsföretag och jämföra deras erbjudanden och villkor. Skillnaderna kan nämligen vara stora. Teckna sedan ett avtal med det elhandelsföretag du vill sälja till.

• Kontrollera samtidigt vad som gäller beträffande elcertifikat och ursprungsgarantier. Dessa kan generera ytterligare förtjänst för varje såld kWh.

• Nätägaren kan betala en nätnyttaersättning på cirka 5 öre per kWh. Kontakta din nätägare för mer information.

Skattereduktion (vid mikroproduktion av förnybar el)

• Skattereduktionen är 60 öre per kWh för den mängd el som mikroproducenten köper tillbaka av den sålda överskottsproduktionen. Max 30 000 kWh = 18 000 kronor per år.