Elinstallationer

Du får tillgång till över 50 års erfarenhet av elinstallationer

Sedan 1965 har vi varit en elinstallationsfirma och vår långa erfarenhet av elinstallationer har gett oss ett brett kunnande som alla våra kunder får tillgång till. I dag handlar verksamheten inte bara om starkström utan numera jobbar våra elinstallatörer även med telefoni, larm och datanätverk. Vi behärskar hela bredden och åtar oss både små och stora elektrikeruppdrag till privatpersoner och företag, inklusive lantbruk, industri och trädgårdsmästerier. I området el ingår även viss försäljning och reparationer av elektriska apparater samt installationer av så kallade portabla sprinklers för brandskydd.

Vi är medlemmar av Elkedjan, vilket innebär fördelaktiga priser och tillgång till produkter från erkända och seriösa leverantörer. Detta är också till fördel för dig som kund, genom att du får rätt pris på jobb och produkter från oss samt tryggheten att vi arbetar med behöriga elektriker och med ledande varumärken. Vi behärskar allt från svagström till starkström, såväl inom privathushåll som inom industri lantbruk och växthus. Inte heller larm- och nätverksinstallationer är främmande för oss! Inget uppdrag är för stort och inget är för litet.

– En kontakt som lönar sig!

Kontakta oss!