Filmer skötselråd Frånluft

IVT 860/840

Rengör partikelfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

OBS! Kontakta oss om problemet återkommer.

Kontroll av avlopp och slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett.

IVT 490/690

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

OBS! Kontakta oss om problemet återkommer.

Kontroll av avlopp och slangar

Här förklarar vi hur du rengör spillvattenkoppen och hur du kontrollerar så slangarna inte blivit igensatta.

IVT VENT 202C

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

OBS! Kontakta oss om problemet återkommer.

Kontroll av avlopp och slangar

Här förklarar vi hur du rengör spillvattenkoppen och hur du kontrollerar så slangarna inte blivit igensatta.

Kontaktpersoner

Marianne

Administration/Serviceansvarig
marianne@everod-el.se

Ann-Christin

Värmepumplogistik
anki@everod-el.se