Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Introduktion

Din personliga integritet är ytterst viktig för oss. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt strikta principer och alltid med stöd i Dataskyddsförordningen  (EU 2016/279).

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig när du ingår ett köpeavtal,eller beställer en tjänst av Everöds Elbyrå. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användandet av tjänsterna.

Uppgifter som du själv lämnar till oss

  • När du som kund kontaktar oss för offert eller är intresserad av service och reparation. Kunduppgifter och offerter som inte accepterats och inte avböjts sparas i ett år. (Laglig grund: berättigat intresse) 
  • När du gör en beställning av installation eller tjänst tar vi in personuppgifter som lagras i våra system. Detta ligger till grund för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gällande service och garanti. Uppgifter får inte lagras mer än  20 år.  (Laglig grund: Avtalsförpliktelse), (Laglig grund: Rättslig förpliktelse)
  • Vid epostkommunikation mellan Everöds Elbyrås medarbetare och kund som ligger till grund för service, support eller inköp. Denna information gallras kontinuerligt. (Laglig grund: berättigat intresse och Rättslig förpliktelse)

Personuppgifter som hanteras av oss är:

  • Namn
  • Adressuppgifter
  • E-post
  • Telefonnummer
  • I vissa fall personnummer (t ex vid rot-avdrag)

·       Teknisk information/enhetsinformation

Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enheten och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.

·       Geografisk information

När du använder vår webbplatser/tjänster beräknar vi din geografiska position. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om din geografiska position.

·       Cookies

När du använder vår webbplats lagrar vi cookies för att få statistik på vår hemsida. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll till dig och se generella beteendemönster på våra webbplatser och därmed lära oss mer om våra användare och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.

Vad används uppgifterna till?

Everöds Elbyrå behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Everöds Elbyrås tjänster till dig som kund/besökare.

Kundvård

Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med beställningar, frågor och synpunkter.

Rekrytering

Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar arbetsordrar, följesedlar och fakturor så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina personuppgifter behandlas av Everöds Elbyrås medarbetare och våra underleverantörer. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Everöds Elbyrås rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

VI behandlar inte dina personuppgifter utanför EU/ESS.

Hur skyddas dina uppgifter?

Everöds Elbyrå och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Everöds Elbyrå har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Cookies

Everöds Elbyrå använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Dessutom används cookies för att styra våra annonser. [*4] Om du vill undvika cookies från Everöds Elbyrå och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Dina rättigheter

Om du vill få information om vilja personuppgifter om dig som sparas eller i övrigt behandlas av Everöds Elbyrå kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Dit ska du också vända dig om du vill begära rättelse av felaktig uppgift.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

info@everod-el.se
Everöds Elbyrå AB
Box 53
297 02  Everöd

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Everöds Elbyrå gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

info@everod-el.se
Everöds Elbyrå AB
Box 53
297 02  Everöd