Service av värmepumpar

Värmepump – service och byte

För att optimera din värmepump och få så lång livslängd som möjligt är det viktigt att sköta service och underhåll på sin enhet. Vi vill att din investering ska fungera problemfritt och fortsätta vara effektiv länge och rekommenderar därför sevice med jämna intervall, ca vartannat år. Rekommendationen gäller för alla typer av värmepumpar, men intervallet kan behöva anpassas till just din anläggning.

Vilken värmepump passar dig bäst?

Bra för miljön – och din ekonomi

En värmepump är en effektiv och miljövänlig värmekälla som också är ett ekonomiskt bra alternativ med snabb återbetalning. Med solen som outtömlig energikälla och med rätt underhåll kan du ha en värmekälla som håller i många år. När du anlitar servicetekniker för din service får du också råd om när det är dags att byta pump och hur det påverkar dig.

Här har vi listat några av fördelarna med att byta ut sin gamla enhet mot en ny:

 • Mer effektiv, bättre uppvärmningsförmåga 
 • Bättre för ekonomin, större besparing
 • Bättre för miljön
 • Förbättrade teknik och innovation, exempelvis inverterstyrning

Vanliga moment vid service är dessa:

 • Man plockar bort så mycket skydd och hölje som är möjligt.
 • Speciellt rengöringsmedel som är effektivt mot damm och fett sprayas på de delar som behövs rengöras
 • Man kan behöva använda ångtvätt för svåråtkomliga ställen
 • Kontroll av energiförbrukning
 • Täthetsprov
 • Dränering kontrolleras
 • Funktionstest
 • Vi ger dig råd om din pump och svarar på de frågor som finns 
 • Serviceprotokollet överlämnas

Olika pumpar med olika förutsättningar har olika behov av service. Mellan 18 och 36 månader är normalt och vi kan gemensamt sätta intervallet utifrån förutsättningarna kring din värmpeump.

Det kan vara svårt att själv avgöra när det är dags att byta sin värmepump, försämringen kan komma gradvis och man märker den inte så tydligt. Ett tydligt tecken däremot är om det uppstår missljud. Det är som regel kompressorn som börjar ge upp och då är det läge att se över ett byte av pumpen. Att byta kompressorn drar med sig så pass stora kostnader att det blir lönsamt att byta hela pumpen.

Behöver du hjälp att se över status och prestanda på din pump hjälper vi dig gärna. Vi kan även ge dig guidning till vilket som är det bästa tänkbara alternativet om du skulle behöva byta värmepump.

Olika pumpar har olika livslängd och även olika garantitid. Olika tillverkare och modeller skiljer sig en del åt, även om alla har generösa garantier och bra beräknad livslängd.

Bergvärmepump har normalt en livslängd på ca 20- 25 år (borrhålet har obegränsad livslängd och kan användas på nytt vid byte av pump). Andra typer av värmepumpar har oftast en livslängd på mellan 10 och 20 år.

Se om din investering med regelbunden service

Att låta en servicetekniker göra regelbunden service är det bästa för att se om din investering. Man kan tidigt fånga upp mindre problem och avhjälpa dessa, man vet också att anläggningen presterar optimalt. Inte minst kan man få värdefulla tips om inställningar och användande av anläggningen som ger dig bästa inomhusklimat.

Rengöring av proffs

Vissa värmepumpar har behov av en enklare rengöring av filter. Detta behövs någon gång per månad, lite beroende på förutsättningarna i hemmet. Vid en service görs en djupare och mer grundlig rengöring som man har svårt att göra själv. Vi använder specialutrustning och även speciella rengöringsmedel för att få en effektiv rengöring. Man gör också en protryckning för att kontrollera ev läckage.

Rengöring av filter ger effektiv anläggning

Filtret fångar upp partiklar i inomhusluften och behövs göras rent regelbundet. Har du husdjur eller om filterdelen sitter nära kök kan du behöva rengöra oftare, annars är månadsvis ett bra intervall. Rengöringen ger dig bättre effekt och hjälper pumpen till bättre luftgenomströmning.

Ring oss för mer information om service och utbyte av värmepump

Vill du veta mer om service är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi erbjuder alltifrån rådgivning till att utföra enstaka servicebesök eller ett löpande avtal.