Solcellsanläggningar

Solcellsanläggning i Everöd

Se kundens elproduktion här

  • Solcellsanläggning i Everöd.
  • Toppeffekt 11,2 kW. Beräknad årlig produktion är 11 500 kWh
  • 36 svarta monokristallina solcellsmoduler, Q-Cell Duo 310W.
  • Anläggning är orienterad direkt mot söder och ingen skugga alls.

Solcellsanläggning i Åhus

Se kundens elproduktion här

  • Toppeffekt 8,8 kW. Beräknad årlig produktion är 8000 kWh.
  • 28 svart monokristallina solcellsmoduler, Q-Cell Duo 310W.
  • Anläggningen har optimerare på varje modul för bästa effekt.
  • Delvis skugga från kringliggande trallar på förmiddagen.

Solcellsanläggning i Wä

Numera är solpanelerna så väldesignade att de blir en naturlig del av husets utseende.

Se kundens elproduktion här