Elbilsladdning 

Laddning av elbilar i ett vanligt eluttag innebär en stor brandrisk p.g.a. överbelastning i elkablarna.

I ett unikt samarbete med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad hoppas vi på säkra installationer av laddboxar i hemmet eller på företaget.

 Försäljningen av elbilar och hybrider ökar enormt och därmed också behovet av laddboxar.

Tyvärr tror många fortfarande att man kan ladda i sitt vanliga eluttag.

Man får till och med en ”sladd” i bilköpet för detta ändamål.

Lösningen är enbart fackmannamässigt installerade laddboxar.

 Everöds Elbyrå tar nu nästa steg i utvecklingen med miljösmart teknik och inom förnybar energi.

I samarbete med Elkedjan och leverantören för laddboxar, Garo, har vi tagit fram en laddbox för hemmet.

Laddboxen och installationen är berättigad för bidraget på 50%, dock max 10000 kr.

Dessutom är hela installationen framtidssäkrad för nästa generation elbilar, 3-fas.

Kontakta oss!