Takfästen för Nordiska förhållanden

Vår leverantör Nordic Solar har tagit fram en serie takfästen optimerade för den nordiska marknaden, våra tak och vårt klimat skiljer sig ganska mycket mot övriga Europa. Därför behövs takfästen och underkonstruktioner anpassade för Svenska byggnormer och Nordiska förhållanden. Konstruktionerna bygger på erfarenheter från hundratals montage, och är utvecklade, testade och förbättrade under lång tid. Takfästena är producerade i Töcksfors, Sverige.

Takfäste takpanna och läkt

Läs Monteringsanvisning

Takfäste TRP-plåttak

Läs Monteringsanvisning

Takfäste falsat plåttak

Läs Monteringsanvisning

Takfäste takpanna och råspont

Läs Monteringsanvisning